Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate a companiei SmartFly Tour

TERMENI SI CONDITII PRIVIND PROTECTIA DATELOR

SC SMARTFLY TOUR SRL, in calitatea sa de autor, proprietar si administrator al siteului www.smartflytour.ro si prin Agentia de Turism SMARTFLY TOUR respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site in vederea efectuarii de rezervari privind serviciile turistice oferite de noi.

PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numar Registrul General: 0024862

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine – determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate în Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative;

Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Conform cerintelor Legii nr. 677/2201 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC SMARTFLY TOUR SRL, denumita in continuare Agentia de turism

Obligatii in politica de confidentialitate

Agentia de turism are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati dvs, un membru al familiei dvs. ori o alta persoana.
Agentia de turism poate detine informatii oferite de clienti si potentiali clienti (denumiti in continuare turisti), oferite de acestia (de exemplu, printr-o cerere sau formular de contract cu turistul, etc.). Aceste informatii pot include: numele si prenumele turistului, numele si prenumele membrilor de familie sau a altor persoane reprezentate prin contractul incheiat cu turistul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate (B.I./C.I./pasaport), data nasterii, sexul, cetatenia, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, informatii despre modul in care dvs. utilizati serviciile noastre turistice, precum si orice alt fel de alta informatie furnizata de dvs. care este prelucrata si introdusa in baza noastra de date.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare (art. 12);
– dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
– dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
– dreptul de opozitie (art. 15);
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
– dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Drepturile si obligatiile turistului

Orice informatie furnizata de dvs. in calitate de turist, prin acordul dvs. exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului si/ sau semnarea contractului cu turistul, va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dvs. expres ca datele dvs. personale sa fie folosite de Agentia de turism in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Prin politica de confidentialitate datele dvs. pot fi colectate in scopul oferirii serviciilor noastre turistice. Daca nu doriti acest lucru va rugam sa nu ni le furnizati.

Daca doriti ca datele dvs. personale sa fie actualizate/corectate sau scoase din baza de date ori sa fiti informati asupra modului de administrare a acestor date, ne puteti notifica oricand acest lucru, la urmatoarea adresa: SC SmartFly Tour  SRL, Aleea Luncsoara nr 10, apt 06, sector 2, Bucuresti, telefon / fax: 031 420 66 21, e-mail: office@smartflytour.ro

Prelucrarea datelor

Agentia de turism SmartFly Tour, prin politica de confidentialitate, utilizeaza informatiile personale pentru:

  • prelucrarea comenzilor sau cererilor turistilor in vederea realizarii serviciilor turistice, atat in tara, cat si in strainatate
  • finalizarea in conditii optime a comenzilor si contractelor incheiate cu turistii
  • oferirea produselor si serviciilor turistice clientilor si potentialilor clienti
  • furnizarea de informatii privind serviciile turistice oferite de noi
  • facturarea acestor servicii, implicit efectuarii platilor on-line sau cu card, cu asigurarea securitatii tranzactiilor respective
  • solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor solicitantilor
  • realizarea activitatilor de marketing ale Agentiei de Turism SmartFly Tour
  • contactarea turistilor (inclusiv prin posta, e-mail, fax, mesaje text, telefon sau alte mijloace de comunicare)
  • inregistrarea informatiilor despre turisti in vederea oferirii reducerilor si a altor beneficii in cadrul programelor de fidelizare si recompensare a clientilor
  • transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali si altor furnizori de servicii turistice interni si externi, atunci cand este cazul chiar si in strainatate, in scopul prestarii optime a acestor servicii solicitate de dvs

Agentia de turism poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale. In cazul in care Agentia de turism este solicitata sa furnizeze date cu caracter personal sau i se va permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele informatii necesare indeplinirii stricte a obiectului solicitarii.

Nota

(*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege. (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.
orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.